מסרגות קרושה אלומיניום

מסרגת קרושה מאלומיניום
חזקה ואיכות ללא פשרות

מחיר 7.20 ₪
 
 גודל מחיר יחידות
 0.50 מ"מ 30761   7.20 ₪
 0.75 מ"מ 30762   7.20 ₪
 1.00 מ"מ 30763   7.20 ₪
 1.25 מ"מ 30764   7.20 ₪
 1.50 מ"מ 30765   7.20 ₪
 1.75 מ"מ 30766   7.20 ₪
 2.00 מ"מ 30770   7.20 ₪
 2.50 מ"מ 30772   7.20 ₪
 3.00 מ"מ 30774   7.20 ₪
 3.50 מ"מ 30776   7.20 ₪
 4.00 מ"מ 30778   7.20 ₪
 4.50 מ"מ 30779   7.20 ₪
 5.00 מ"מ 30780   7.20 ₪