מסרגות עץ זוגות

זוג מסרגות עץ
אורך 40 ס"מ
לעבודות גדולות
קלות וחלקות

מחיר 0.00 ₪
 
 גודל מחיר יחידות
 6.50 מ"מ 35283   35.40 ₪
 7.00 מ"מ 35284   37.80 ₪
 8.00 מ"מ 35285   42.30 ₪
 9.00 מ"מ 35286   44.70 ₪
 10.00 מ"מ 35287   50.10 ₪
 12.00 מ"מ 35288   56.40 ₪
 15.00 מ"מ 35289   65.40 ₪