מסרגה טוניסאית

מסרגה אלומיניום
אורך 30 ס"מ
לסריגה אפגנית/טוניסאית מסורתית
קצה מסרגה קרושה

מחיר 16.20 ₪
 
 גודל מחיר יחידות
 2.00 מ"מ 30820   16.20 ₪
 2.50 מ"מ 30821   16.20 ₪
 3.00 מ"מ 30822   16.20 ₪
 3.50 מ"מ 30823   16.20 ₪
 4.00 מ"מ 30824   16.20 ₪
 4.50 מ"מ 30825   16.20 ₪
 5.00 מ"מ 30826   16.20 ₪