מסרגות זוגות אלומיניום

זוג מסרגות אלומיניום איכותיות
אורך 35 ס"מ
קלות ונוחות לסריגה.

מחיר 0.00 ₪
 
 גודל מחיר יחידות
 2.00 מ"מ 45261   7.80 ₪
 2.50 מ"מ 45262   9.00 ₪
 3.00 מ"מ 45263   10.20 ₪
 3.50 מ"מ 45264   11.70 ₪
 4.00 מ"מ 45265   13.50 ₪
 4.50 מ"מ 45266   15.00 ₪
 5.00 מ"מ 45267   16.80 ₪
 5.50 מ"מ 45231   18.90 ₪
 6.00 מ"מ 45232   21.30 ₪