מסרגות קרושה קצה כפול

מסרגת קרושה Symfonie
מסרגה מעץ ליבנה חזק וקל
לכל מסרגה שני צדדים עם עובי שונה
מכל צד.

מחיר 0.00 ₪
 
 גודל מחיר יחידות
 3-3.50 מ"מ 20720   38.70 ₪
 4-4.50 מ"מ 20726   42.60 ₪
 5-5.50 מ"מ 20727   45.60 ₪
 6-6.50 מ"מ 20278   50.40 ₪
 7-8.00 מ"מ 20724   55.80 ₪
 9-10.00 מ"מ 20725   62.40 ₪